Odszkodowania komunikacyjne Łódź - odbierz należne Ci odszkodowanie

Odszkodowania komunikacyjne Łódź ? niemal 60% mieszkańców naszego miasta, którzy poszkodowani zostali w wypadkach samochodowych nie podejmuje próby walki o swoje prawa. Wbrew temu co często myślą pokrzywdzeni ubezpieczyciel jest zobowiązany do wzięcia na swoje barki ciężarów związanych z leczeniem i rehabilitacją osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Procedurę ubiegania się o odszkodowanie komunikacyjne powinniśmy rozpocząć od zgłoszenia ubezpieczycielowi zaistniałego stanu faktycznego, czyli poniesionej przez nas szkody. Pamiętajmy, iż mamy prawo wystąpić o odszkodowanie komunikacyjne również wtedy, gdy byliśmy pasażerami pojazdu sprawcy wypadku.

Z prawnego punktu widzenia wszelkie roszczenia przeciw osobie ulegają przedawnieniu po upływie 36 miesięcy od momentu, w którym pokrzywdzony posiadł wiedzę o tym kto popełnił wykroczenie drogowe. Jeżeli postępowanie w sprawie wypadku zostanie umorzone z powodu niewykrycia sprawcy, wówczas po odszkodowanie komunikacyjne należy się zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Mamy na to 3 lata od momentu, w którym uprawomocni się postanowienie prokuratorskie.

Nawet jeśli ustały nasze dolegliwości mające swe źródło w zdarzeniu drogowym, to wciąż mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie komunikacyjne Łódź. Bądźmy ostrożni, gdy ubezpieczyciel wystąpi z propozycją ugody. Jej zawarcie zazwyczaj oznacza naszą całkowitą rezygnację z ubiegania się o dalsze roszczenia.

Jednak najczęściej mamy do czynienia z postępowaniem likwidacyjnym, w trakcie którego ubezpieczyciel gromadzi dokumentację, ustala przebieg, okoliczności i skutki zaistniałej sytuacji drogowej. To na podstawie postępowania likwidacyjnego wypłacane jest odszkodowanie komunikacyjne, a jego wysokość ustalana jest proporcjonalnie do skali odniesionych przez poszkodowanego obrażeń.

Zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek pokrycia wszystkich wydatków związanych z leczeniem obrażeń naszego ciała, takich jak: koszty zakupu lekarstw, środków opatrunkowych, sprzętu rehabilitacyjnego, koszty opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. Ubezpieczyciel jest również zobowiązany do rekompensaty redukcji naszych dochodów, wynikających z braku zdolności podjęcia pracy przez osobę poszkodowaną w okresie zwolnienia lekarskiego. Jeżeli w wypadku drogowym jedna z poszkodowanych osób poniesie śmierć, wówczas najbliższa rodzina ofiary może ubiegać się o odszkodowanie, musi jednak wykazać, iż na skutek utraty życia przez pokrzywdzonego sytuacja materialna rodziny uległa wyraźnemu pogorszeniu.

Odszkodowania komunikacyjne Łódź ? ich wypłata uzależniona jest od stanu poziomu utraty zdrowia. Rekompensaty wahają się od kilku do kilkuset tysięcy złotych. Wypłata odszkodowania winna nastąpić nie później niż w 30 dniu od chwili, w której zgłoszona została szkoda. W sprawach uznanych za bardziej skomplikowane ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie w przeciągu 90 dni.

Poprzez naszą Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Spółka Komandytowa istnieje możliwość ubiegania się o odszkodowanie na drodze sądowej. W takim postępowaniu o wysokości przynależnego odszkodowania rozstrzyga niezależny i niezawisły sąd, dając gwarancję rzetelności i uczciwości w rozpatrywaniu sprawy.

Jeżeli na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dojdzie do wypadku z winy kierowcy będącego obcokrajowcem, wówczas postępowanie odszkodowawcze przebiega w oparciu o przepisy polskiego prawa. Odpowiedzialność za rekompensatę poniesionych szkód ponosi zagraniczne towarzystwo, w którym ubezpieczony był sprawca. Nie należy się jednak tym martwić, gdyż każdy zagraniczny ubezpieczyciel ma w naszym kraju swoje przedstawicielstwo, którego zadaniem będzie naprawa poniesionych przez nas szkód. Mimo iż procedura odszkodowawcza trwa nieco dłużej, to co do zasady trwa identycznie jak likwidacja szkody z OC kierowcy.

Poszkodowany ma prawo zażądać od ubezpieczyciela pisemnego uzasadnienia podjętych decyzji. W oparciu o ten dokument można w jednostce nadrzędnej wystąpić z procedurą odwoławczą lub zwrócić się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych. Działania rzecznika nierzadko kończą się pomyślnie dla pokrzywdzonych. W skrajnych przypadkach można wytoczyć sprawę z powództwa cywilnego.

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami.

 

Łódź, ul. Wólczańska 19 IIp. lok. 1

Wjazd od ulicy Więckowskiego

 

tel.: 504 304 566

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W celu umówienia spotkania uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny

Napisz do nas